Voor mkb en familiebedrijven

accountancy en bedrijfsadvies

Hieronder staan de belangrijkste voorgestelde plannen uit het belastingplan 2023 op een rij. Wilt u met ons doorpraten over de gevolgen voor u en uw onderneming? Neem dan contact met ons op via info@vwl-aa.nl.

Verhoging VPB-tarief en aanpassing schijfgrenzen

Het tarief van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verhoogd van 15% naar 19%. Daarnaast wordt de hoogte van de schijf aangepast van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor gaat het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% al vanaf een belastbaar bedrag boven de € 200.000 spelen.

 

Aanpassing heffing box 2

Voor inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals dividenden, geldt nu een tarief van 26,9%, Vanaf 2024 komen er twee schijven. Tot een inkomen van € 67.000 gaat er een tarief gelden van 24,5%, daarboven 31%.

 

Oudedagsreserve (FOR)

De oudedagsreserve wordt uitgefaseerd. Vanaf 2023 is het niet meer mogelijk om nieuwe bedragen aan de FOR toe te voegen. De bestaande FOR kan in de komende jaren nog wel op de gebruikelijke manier worden afgewikkeld.

 

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. Per 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030. De startersaftrek blijft vooralsnog ongewijzigd.

 

Onbelaste reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer wordt per 1 januari 2021 verhoogd naar 21 cent per kilometer en per 1 januari 2024 naar 22 cent per kilometer.

 

Bijtelling elektrische auto’s

Voor nieuwe emissievrije auto’s, zoals volledig elektrische auto’s, geldt in 2023 en 2014 tot een cataloguswaarde van maximaal € 30.000 slechts een bijtelling van 16%. In 2025 wordt de bijtelling 17% over maximaal € 30.000 en vanaf 2026 verdwijnt het voordeel voor elektrische auto’s. De bijtelling is dan gelijk aan de standaardbijtelling (22%).

 

BPM-vrijstelling bestelauto’s

De BPM-vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers wordt afgeschaft per 1 januari 2025. Voor emissievrije bestelauto’s blijft de BPM-vrijstelling wel bestaan.

 

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling blijft vooralsnog ongewijzigd. Wel wil het kabinet verhuurd vastgoed straks niet meer in aanmerking laten komen voor de BOR en doorschuifregeling. Dit voorstel wordt nog nader uitgewerkt.

 

Box 3

Het tarief in box 3 stijgt in de jaren 2023-2025 jaarlijks met 1% tot 34% in 2024. In lijn met het rechtsherstel box 3 wordt in de jaren 2023 tot en met 2025 voor de belastingheffing aangesloten bij de werkelijke samenstelling van het vermogen. Voor iedere vermogenscategorie (banktegoeden, overige bezittingen en schulden) geldt een afzonderlijk forfaitair rendementspercentage. Voor banktegoeden zal in 2023 een forfaitair rendement gelden van 0,01%, voor overige bezittingen zal dit forfaitaire rendement 5,69% bedragen. Het forfaitair rendement op schulden zal negatief 2,46% bedragen.

 

BTW-nultarief op zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2023 geldt het btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen aan of bij woningen. Wanneer de jaaromzet van de stroomleveringen onder de € 1.800 blijft, hoeft de zonnepaneelhouder zich niet meer te melden bij de belastingdienst.

 

Verhoging vrije ruimte WKR

Werkgevers kunnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling benutten om onbelast zaken te vergoeden en te verstrekken aan werknemers. Op dit moment bedraagt de vrije ruimte voor elke werkgever 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% van het meerdere. Voorgesteld is om, vanwege de inflatie, de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom te verhogen met 0,22% naar 1,97%. Dit is maximaal € 880 extra vrije ruimte per werkgever.

 

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

De minimale hoogte van het loon van een DGA wordt vastgesteld op basis van de gebruikelijkloonregeling. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het loon van de DGA mag momenteel maximaal 25% lager zijn dan dit loon, dit wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. Voorgesteld is nu om de doelmatigheidsmarge af te schaffen.