Familiebedrijven

Als VWL Accountants & Adviseurs zijn we ons zeer bewust van het bijzondere karakter van het familiebedrijf. Tegelijk familie zijn, eigenaar zijn, leidinggeven en samenwerken kunnen leiden tot allerlei complexe (dubbel)rollen. Het gaat in een familiebedrijf over veel meer dan juridische, fiscale of financiële zaken, zeker in situaties van bedrijfsoverdracht en samenwerken. Het gaat om mensen, emoties, waarden en relaties en vaak om het verkrijgen van nieuwe inzichten en het leren omgaan met nieuwe posities. Soms gaat het simpelweg om het bespreekbaar maken van onderwerpen. Dit bijzondere karakter maakt dat een duurzame aanpak gewenst is: Een aanpak waarbij al deze aspecten een plaats in het proces krijgen.

Als VWL Accountants & Adviseurs zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers, aandeelhouders en families bij de overdracht van een onderneming. Dat wij daarvoor de benodigde juridische, fiscale en financiële kennis in huis hebben is voor ons vanzelfsprekend. Maar een belangrijk deel van de focus ligt op het proces.

In dit proces gaat het bijvoorbeeld om de beoordeling van een potentiële opvolger (geschiktheid, persoonlijkheid en vaardigheden), de vorming en toerusting van een opvolgteam, de samenwerking binnen een opvolgteam (teamrollen, drijfveren, verantwoordelijkheden, spelregels), de samenwerking tussen overdrager en opvolger (loslaten, verantwoordelijkheid nemen, respecteren en waarderen), maar ook om coaching (individueel of als team), faciliteren van strategieontwikkeling, assessments, loopbaanbegeleiding, etc. Hierin staat steeds de continuïteit van de onderneming en de relatie tussen de generaties centraal.

Opvolging in een familiebedrijf
Bedrijfsoverdracht is vooral: emotie. Het gaat om mensen en relaties, karakters en talenten, dromen en ambities. Wij stellen de transactie niet centraal, maar de mensen en hun context.

Verkoop van een familiebedrijf
Er is binnen uw familie geen opvolging aanwezig, de omstandigheden in uw persoonlijk leven zijn veranderd of er is een andere reden tot verkoop.

Waardebepaling familiebedrijf
Een waardebepaling van een (familie)bedrijf wordt niet alleen uitgevoerd bij kopen, verkopen of fuseren. Ook voor periodieke waardering, geschillen en fiscale vraagstukken bij overdracht en nalatenschap.

Bedrijfsadvies
Het gaat bij het familiebedrijf om meer dan een focus op cijfers en de rationele aspecten van het zaken doen. De verantwoordelijkheid is veel breder.

De familie en het bedrijf
Met aandacht voor het familieberaad, de governance scan Goed Bestuur, het familiestatuut, de adviesraad en een STAK-bestuur.